dijous, 25 de maig del 2023

La llei d'estrangeria

 A les 23:25 hores del dia de la data, COMPAREIXEN en aquestes dependències els

Policies Municipals amb els carnets professionals a dalt indicats.

—I PRESENTEN: en qualitat de detinguts els a dalt filiats, per una infracció a l’APARTAT A DE L'ART. 53 DE LA L.O. 4/2.000 LLEI D'ESTRANGERIA.

—I MANIFESTEN: Que quan prestaven els serveis propis de la seva classe, han observat al lloc i hora ressenyats a tres subjectes que actuaven de manera sospitosa. S’ha sol·licitat als filiats la documentació personal, no aportant cap d’ells documentació que acredites la seva identitat. Tot seguit, els referits han manifestat, de forma lliure i espontània, que acabaven d’arribar a la Terra provinents del planeta Centaure amb intenció d’establir-se entre nosaltres per tal d’encetar relacions pacífiques amb els humans. S’ha demanat als filiats d’acompanyar als Agents actuants fins aquesta Comissaria, a la qual cosa han accedit voluntàriament.

—Que una vegada en aquestes dependències, s’ha confirmat, mitjançant els arxius d'estrangeria de la D.G.P.(ADEXTRA), que els filiats es troben de forma irregular a Territori Nacional; la qual cosa infringeix l'article 53.A de la L.O. 4/2000, modificada per la L.O. 8/2000. Per aquesta raó, s’ha procedit a la seva Detenció, essent informats de forma comprensible del motiu d’aquesta, així com dels drets que els assisteixen, d'acord amb l'article 520 de la L.E.Cr.

—I SOL·LICITEN: que s’obri, amb caràcter d’urgència, l’expedient d’internament en un CIE i d’expulsió dels detinguts.


Foto d'Albert Antony en Unsplash

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada