dijous, 25 de maig del 2023

La llei d'estrangeria

 A les 23:25 hores del dia de la data, COMPAREIXEN en aquestes dependències els

Policies Municipals amb els carnets professionals a dalt indicats.

—I PRESENTEN: en qualitat de detinguts els a dalt filiats, per una infracció a l’APARTAT A DE L'ART. 53 DE LA L.O. 4/2.000 LLEI D'ESTRANGERIA.

—I MANIFESTEN: Que quan prestaven els serveis propis de la seva classe, han observat al lloc i hora ressenyats a tres subjectes que actuaven de manera sospitosa. S’ha sol·licitat als filiats la documentació personal, no aportant cap d’ells documentació que acredites la seva identitat. Tot seguit, els referits han manifestat, de forma lliure i espontània, que acabaven d’arribar a la Terra provinents del planeta Centaure amb intenció d’establir-se entre nosaltres per tal d’encetar relacions pacífiques amb els humans. S’ha demanat als filiats d’acompanyar als Agents actuants fins aquesta Comissaria, a la qual cosa han accedit voluntàriament.

—Que una vegada en aquestes dependències, s’ha confirmat, mitjançant els arxius d'estrangeria de la D.G.P.(ADEXTRA), que els filiats es troben de forma irregular a Territori Nacional; la qual cosa infringeix l'article 53.A de la L.O. 4/2000, modificada per la L.O. 8/2000. Per aquesta raó, s’ha procedit a la seva Detenció, essent informats de forma comprensible del motiu d’aquesta, així com dels drets que els assisteixen, d'acord amb l'article 520 de la L.E.Cr.

—I SOL·LICITEN: que s’obri, amb caràcter d’urgència, l’expedient d’internament en un CIE i d’expulsió dels detinguts.


Foto d'Albert Antony en Unsplash

Ai, les faves!

         És que m’has tocat tant el botet, però tant, que, al final, te l’he hagut de cardar el cop de tràmec.

 La mare que et va parir! M’has fet perdre l’oremus i, a fe de Déu, que costa fer-me emprenyar, a mi.  

Els forasters sous tots de la pell de Barrabàs. Vingueu de vila o del planeta que sigui. Tots gasteu aquest posat de perdonavides, que feu posar polls al Sant Job. Diantre! I a tu, ja te som vist arribar de lluny, carnús, travessant pel mig del sembrat com aquell que re. M’he mossegat la llenga només perquè l’ordi aquest any és ben mort per la secada. Allavontes, has entrat a la granja i no has dit ni bon dia. Presumit dels collons! Ja m’explicaràs què punyetes hi has anat a gratar allà amb els vedells i les gallines? Que putes els hi explicaves? Jo t’anava goitant d’un tros lluny i m’estaves fent pujar la mosca al nas. Quan ja anava a buscar l’escopeta, la dona m’ha dit: «Jaume, no facis cap disbarat. Ves que no sigui pas un d’aquells extraterrestres que diuen a la tele». Me n’he parit d’on sia que vingui, li som contestat jo.

Però tu no n’has tingut prou de passejar aquest cap tan gros que tens entre el bestiar, que, desemprés, t’has hagut de ficar a l’hort. I has hagut de trepitjar-ho i remenar-ho tot. Qui t’ha matriculat! I ha estat aquí quan he dit que ja n’hi havia prou d’aquell color.   

Ara, no em miris amb aquesta cara de granota ximple que gastes. Que m’és ben igual si ets un ambaixador i vens en to de pau. Poca-solta! Les faves de l’hort de casa no es toquen. Redeu!


Foto de amirmasoud en Unsplash